สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การตรวจสอบฝนก่อนการเดินทาง

การตรวจสอบฝนก่อนการเดินทาง

ฤดูฝนของประเทศไทย จะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่ฝนในฤดูฝนจะตกเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่จะฝนจะตกอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำ

ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เป็นช่วงที่มีการทำงาน การเดินทางติดต่อ การเดินทางกลับบ้าน ขนส่งสินค้า ทำธุระต่างๆ ซึ่งถ้าเราเดินทางขณะที่ฝนตกอยู่ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้

เช่น ฝนตกรถติดทำให้การเดินทางใช้เวลามากขึ้น ทำให้สินค้าเสียหายถ้าไม่มีการป้องกันที่ดีพอ ทำให้เกิดอาการป่วยๆต่าง เช่น อาการเป็นหวัด ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบฝนก่อนการเดินทาง

เพื่อทำการหลีกเลี่ยง หรือ ป้องกันเหตุที่เกิดจากฝน วิธีการตรวจสอบฝน ทำได้โดยเข้าไปดูเรดาร์ตรวจอากาศ ซึ่งจะหาได้จากในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) 

จากนั้นเข้าไปที่มุมขวามือจะเห็นคำว่า เรดาร์ตรวจอากาศ 

เมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราจะเห็นดังรูปข้างล่าง จากนั้นเราก็จะเลือกตำแหน่งที่เราต้องการดู เช่น กรุงเทพฯให้เลือกที่ Bangkok เข้าไปใน BMA จะเห็นดังรูปข้างล่าง 

ซึ่งเป็นเรดาร์ของกรุงเทพมหานคร

เราจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นมีฝนตกที่ไหนบ้าง เรดาร์กรุงเทพฯจะอัพเดตข้อมูลทุกๆ 15 นาที ถ้าเราต้องการดูแนวโน้มว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้ม

จะเคลื่อนตัวไปทางใด ให้ดูเรดาร์ในเวลาถัดไปเทียบกับในเวลาปัจจุบัน วิธีนี้มีความถูกต้องประมาณ 80% อีก 30% มันอาจจะไม่มีแนวโน้มให้เห็น 

เพราะว่ากลุ่มเมฆสามารถพัฒนาตัวขึ้นเป็นกลุ่มฝนได้ในเวลานั้นทันที ถ้ามีสภาวะที่เหมาะสม 

บทความนี้ ผู้เขียนหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป เพราะถ้าเราสามารถคาดการณ์ฝนได้ล่วงหน้า ทำให้เราสามารถเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

ซึ่่งเป็นการช่วยลดปัญหาและความเสียหายขณะเดินทางได้

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view