สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข้อจำกัดการกวนผสมปูนด้วยสว่าน

ข้อจำกัดการกวนผสมปูนด้วยสว่าน

การกวนปูนผสม NON-SHRINK ด้วยสว่านกวนนั้น มีข้อจำกัดหลายอย่าง คือ

1. HUMAN ERROR

- เนื่องจากการผสมปูนมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่ การเตรียมปูน เตรียมน้ำ ตวงปูน ตวงน้ำ การกวน นอกจากนี้แล้ว ยังต้องใช้ประสบการณ์

ในการตรวจดูว่า น้ำกับปูนเข้ากันได้ดีหรือยัง จึงทำให้การผสมปูนในแต่ละครั้งได้คุณภาพไม่สม่ำเสมอ 

2. ข้อจำกัดทางเทคนิค

เนื่องจากการผสมด้วนสว่านกวนจุดที่ใกล้ กับหัวสว่านกวนจะมีอัตราการกวนที่สูงกว่าบริเวณที่ห่างออกไปส่งผลให้ต้องยกหัวสว่านไปกวนยังตำแหน่งอื่นๆ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วถึง

ทำให้เสียเวลามากและยังต้องใช้ทักษะสูง

view